Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionyh i Ich Rodzin "Zmiana"

Adres: Lindego 4-6, 60-573 Poznań
Telefon: tel -
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień