SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień Nr 5

E-mail: dziekanka@wp.pll
Adres: Poznańska 15, 62-200 Gniezno
Telefon: 061 423 86 31
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych