Szpital Powiatowy w Złotowie Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

E-mail: otu.piecewo@wp.pl
Adres: Piecewo 1, 77-416 Tarnówka
Telefon: 67/ 266 40 63
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień