Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan
Telefon: 65 511 51 171
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych