Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Adres: Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan
Telefon: 65 511 51 99
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień