Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach OLAZA

E-mail: charcice@poczt.onet.pl
Adres: Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Telefon: 61 295 11 13
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych