Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: odwykowa@poczta.onet.pl
Adres: ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań
Telefon: 61 866 49 58
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień