ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień s.c. Oddział Dzienny Terapi Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: osrodekleczenia@hotmail.com
Adres: Św. Marcin 39, 61-806 Poznań
Telefon: 61 853 61 84
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień