ZOZ Poznań – Jeżyce Ośrodek Leczenia Uzależnień

E-mail: agatajeska@gazeta.pl
Adres: Podolańska 46, 60-626 Poznań
Telefon: 61 847 86 87
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych