NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Jarosław Molęda & Hanna Iżyk Poradnia Odwykowa

Adres: Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz
Telefon: 67 387 37 21
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnieni