Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym

E-mail: gkrpa@goleniow.pl
Adres: Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
Telefon: 91 407 18 10
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień