WOTUW SP ZOZ Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

E-mail: olaza@wotuwstanomino.pl
Adres: Stanomino 5, 78-217 Stanomino
Telefon: 94 311 06 44/47
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych